Производител

Вино

Виното е алкохолна напитка, получавана чрез ферментация на грозде.
Естественият химичен състав на гроздето позволява то да ферментира без добавяне на захари, киселини, ензими, вода или други хранителни вещества. При ферментацията дрождите консумират захарите в гроздето и ги превръщат в етанол и въглероден диоксид. Различните сортове грозде и различните разновидности дрожди създават различни вина. Популярните видове вина са резултат от сложни взаимодействия между биохимичното развитие на плода, реакциите при ферментацията, тероара и цялостният производствен процес. Много вина са наименовани на районите, където се произвеждат. Виното може да се получи и от други плодове (череши, сливи, кайсии), както и от цветя и от много други продукти, включително жито. Думата „вино“ идва от гръцката дума Fοινος, означаваща вино и лоза.